تعداد بازدیدکنندگان

۱۳ نفر
۲۲,۲۲۴,۳۸۲ نفر
۴۹,۸۴۰ نفر
۱۰۹,۴۹۹ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.192.92.49
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۱۲ ۱,۶۴۶   کاربر ۱,۶۶۳   صفحه
۰۳/۱۱ ۳,۵۳۴   کاربر ۳,۵۹۱   صفحه
۰۳/۱۰ ۳,۷۰۸   کاربر ۳,۷۹۴   صفحه
۰۳/۰۹ ۳,۷۳۳   کاربر ۳,۸۸۹   صفحه
۰۳/۰۸ ۳,۸۶۵   کاربر ۳,۹۵۸   صفحه
۰۳/۰۷ ۳,۹۱۰   کاربر ۳,۹۷۴   صفحه
۰۳/۰۶ ۲,۲۶۸   کاربر ۲,۳۴۸   صفحه
۰۳/۰۵ ۳,۶۶۶   کاربر ۳,۷۳۳   صفحه
۰۳/۰۴ ۴,۴۳۸   کاربر ۴,۴۷۶   صفحه
۰۳/۰۳ ۴,۲۴۵   کاربر ۴,۳۰۰   صفحه
۰۳/۰۲ ۴,۲۴۹   کاربر ۴,۳۱۴   صفحه
۰۳/۰۱ ۴,۱۴۹   کاربر ۴,۲۱۷   صفحه
۰۲/۳۱ ۴,۱۲۸   کاربر ۴,۲۰۰   صفحه
۰۲/۳۰ ۱,۶۲۳   کاربر ۱,۷۱۴   صفحه
۰۲/۲۹ ۱۰۵   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۲/۲۸ ۱۱۶   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۲/۲۷ ۱۳۴   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۲/۲۶ ۱۷۴   کاربر ۲۴۳   صفحه
۰۲/۲۵ ۲۱۷   کاربر ۳۱۵   صفحه
۰۲/۲۴ ۲۰۱   کاربر ۳۰۳   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۸۱   کاربر ۲۵۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۸۹   کاربر ۱۴۶   صفحه
۰۲/۲۱ ۹۱   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۲/۲۰ ۱۰۰   کاربر ۱۸۸   صفحه
۰۲/۱۹ ۹۹   کاربر ۲۳۸   صفحه
۰۲/۱۸ ۱۲۲   کاربر ۱۹۱   صفحه
۰۲/۱۷ ۷۶   کاربر ۱۳۴   صفحه
۰۲/۱۶ ۱۲۸   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۱۲۵   کاربر ۳۱۸   صفحه
۰۲/۱۴ ۳۹۷   کاربر ۴۵۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۵,۰۰۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۲,۴۱۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹,۲۹۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۷,۴۹۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۷,۱۷۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۷,۱۷۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۸,۹۱۶ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۹۱۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۷,۴۶۱ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۳,۵۷۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۵,۶۲۵ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۹۵۱ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۶,۹۲۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۶,۵۶۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۰,۸۶۷ ۱۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۵,۳۹۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۲,۰۶۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۰,۹۵۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۱,۴۳۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۹,۵۵۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۰,۴۱۲ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸,۶۳۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۸,۳۴۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۲۱۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۸۱۱,۴۲۴ ۲۷ %
NLD
NLD
۴,۴۱۰,۳۵۰ ۲۰ %
GBR
GBR
۳,۱۵۶,۰۳۸ ۱۴ %
DEU
DEU
۲,۸۴۷,۶۸۸ ۱۳ %
USA
USA
۱,۸۶۷,۳۵۸ ۹ %
ZZZ
نامشخص
۱,۱۷۲,۴۸۹ ۵ %
ROM
ROM
۷۱۴,۸۲۱ ۳ %
SWE
SWE
۵۰۴,۴۷۶ ۲ %
BGR
BGR
۴۰۵,۵۸۵ ۲ %
IND
IND
۲۶۸,۷۸۴ ۱ %
CHN
CHN
۱۷۸,۲۰۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۹,۵۴۶ ۱ %
UKR
UKR
۸۶,۶۱۳ ۰ %
POL
POL
۷۲,۰۱۶ ۰ %
DNK
DNK
۵۲,۸۱۰ ۰ %
FRA
FRA
۴۵,۶۹۷ ۰ %
CAN
CAN
۳۸,۴۴۱ ۰ %
PRT
PRT
۳۵,۸۴۱ ۰ %
TUR
TUR
۳۱,۹۹۵ ۰ %
ESP
ESP
۳۰,۷۵۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹۵,۸۳۹ ۶۴ %
Safari
Safari
۴۲,۰۲۰ ۱۴ %
Firefox
Firefox
۲۴,۴۸۵ ۸ %
Other
Other
۱۰,۲۳۱ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۴۱۵ ۳ %
Opera
Opera
۸,۲۱۳ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۵,۳۴۶ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۴,۰۳۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۵۲۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۴۳۶ ۰ %
Edge
Edge
۱,۳۵۶ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۱۴۷ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۰۲۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۵۵,۷۱۵ ۵۴ %
iOS ۳۸,۷۲۹ ۱۳ %
Windows 7 ۳۰,۳۷۹ ۱۱ %
Windows 10 ۲۴,۳۵۵ ۸ %
Other ۱۳,۹۱۶ ۵ %
Windows 8 ۱۰,۹۱۹ ۴ %
XP ۹,۷۹۰ ۳ %
Android ۲,۷۷۲ ۱ %
Vista ۱,۶۲۲ ۱ %
Windows 2003 ۴۶۳ ۰ %
FreeBSD ۴۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
جاسک ۷۱
جزر و مد ۴۶
قشم ۴۳
https://bahonarport.pmo.ir/fa/income/tripinformation-اطلاعات-سفرهای-دریایی ۴۳
هرمز ۴۰
بندر جاسک ۳۹
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۳۸
ساعت جزر و مد خلیج فارس بندرعباس ۳۵
بندرعباس ۳۲
جزر و مد بندرعباس ۲۹
کیش ۲۷
Kish ۲۶
بندر پل ۲۶
سایت بندر پل ۲۴
اسکله شهید حقانی بندرعباس به قشم ۲۴
جدول جزر و مد ۲۳
https://bahonarport.pmo.ir/fa/weather/tide-جدول-جزر-و-مد ۲۳
https://bahonarport.pmo.ir/fa/haghaniinfo-اطلاعات-بندر-شهید-حقانی ۲۲
بندر شهید باهنر ۲۱
بندر شهید حقانی ۲۱
جزرومد ۱۹
جزر و مد خلیج فارس بندرعباس ۱۶
جام فردی ۱۶
اسکله بندر پل ۱۵
کنگان ۱۵
بندر عباس ۱۵
چابهار ۱۵
سیریک ۱۵
بندر لنگه ۱۴
ساعت جزر و مد بندرعباس ۱۴
خارگ ۱۴
ران کارورزی را میخواهند بگذرانند آیا سفته بانکی یا وجه نقد هم پذیرفته میشود؟ ۱۴
Kish Island ۱۳
جدول جذر و مد در بندر بوشهر ۱۳
اطلاعات لندیگراف بندر پل ۱۳
عسلویه ۱۲
ساعات جزر و مد بندرعباس ۱۲
بندرجاسک ۱۲
جزرومد بندرعباس ۱۲
اداره بنادر باهنر ۱۰
جزیره کیش ۱۰
جزر مد ۱۰
جزر ، مد قشم ۱۰
مد ۱۰
اطلاعات بندر پل ۱۰
بندر پل به قشم ۱۰
لاوان ۱۰
https://bahonarport.pmo.ir/fa/contactus2/address-تماس-با-ما ۱۰
بندر باهنر ۹
شناسه ملی ۹