یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۳۹ نفر
۱۵,۰۰۵,۵۳۰ نفر
۳,۵۸۴ نفر
۲۹,۵۳۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۳۱ ۱۱۶   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۶۸   کاربر ۱۱۶   صفحه
۰۶/۲۹ ۸۶   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۶/۲۸ ۷۳   کاربر ۱۳۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۲۲   کاربر ۲۳۲   صفحه
۰۶/۲۶ ۹۳   کاربر ۱۵۷   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۱۲   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۰۸   کاربر ۱۸۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۷۱   کاربر ۱۲۵   صفحه
۰۶/۲۲ ۹۷   کاربر ۱۳۵   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۰۱   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۹۹   کاربر ۳۳۵   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۲۰   کاربر ۲۵۷   صفحه
۰۶/۱۸ ۹۹   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۰۱   کاربر ۲۱۱   صفحه
۰۶/۱۶ ۷۵   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۶/۱۵ ۸۸   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۳۱   کاربر ۲۵۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۰۷   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۶/۱۲ ۸۸   کاربر ۱۳۱   صفحه
۰۶/۱۱ ۹۴   کاربر ۱۷۲   صفحه
۰۶/۱۰ ۸۸   کاربر ۱۴۱   صفحه
۰۶/۰۹ ۷۷   کاربر ۱۳۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۷۲   کاربر ۱۲۳   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۲۷   کاربر ۲۱۲   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۰۲   کاربر ۱۷۲   صفحه
۰۶/۰۵ ۱۱۷   کاربر ۲۰۳   صفحه
۰۶/۰۴ ۹۸   کاربر ۱۷۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۱۰۳   کاربر ۱۹۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰,۹۹۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۷,۰۰۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۷۹۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۹۵۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۵۳۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۷۹۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۵,۴۶۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۹,۲۹۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۶,۲۶۵ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۱,۰۵۸ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۴,۰۶۷ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۱,۵۷۲ ۱۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۶,۴۹۳ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۹,۵۹۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۹,۱۶۰ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۵,۵۲۲ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۷,۸۹۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳,۰۱۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۱,۹۴۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۱,۷۵۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲,۰۸۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱,۳۶۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱,۷۷۶ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱,۴۲۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۱۹۰,۰۳۹ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۳,۰۱۷,۴۷۳ ۲۱ %
GBR
GBR
۱,۷۹۱,۶۷۱ ۱۲ %
USA
USA
۱,۵۵۸,۵۸۳ ۱۱ %
EU
EU
۶۹۱,۰۵۹ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۰۱,۳۹۰ ۳ %
DEU
DEU
۲۳۷,۱۲۵ ۲ %
FRA
FRA
۲۱۵,۸۳۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۰,۱۷۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۶,۶۴۳ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۰۳۲ ۱ %
IND
IND
۷۵,۸۴۵ ۱ %
JPN
JPN
۷۱,۷۱۰ ۰ %
POL
POL
۵۱,۶۹۷ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۰۱۹ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۰۷۶ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۶۲۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۷,۳۷۰ ۰ %
PHL
PHL
۲۵,۳۴۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۴,۹۲۳ ۲۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۶,۲۳۱ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۲۸,۰۴۰ ۱۶ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱,۷۶۱ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۱,۹۵۴ ۷ %
Other
Other
۱۰,۷۶۶ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۵۳۱ ۴ %
Safari
Safari
۷,۳۰۷ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۷۱۵ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۷۰۲ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۶۷ ۱ %
Opera
Opera
۸۶۹ ۰ %
Edge
Edge
۱۹۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۰,۴۲۸ ۳۵ %
XP ۴۴,۴۵۳ ۲۶ %
Other ۲۱,۳۷۸ ۱۲ %
Linux ۱۹,۷۱۲ ۱۱ %
Windows 2003 ۸,۴۱۰ ۵ %
iOS ۶,۶۵۴ ۴ %
Windows 10 ۶,۲۷۵ ۴ %
Windows 8 ۳,۵۷۴ ۲ %
Android ۱,۶۰۸ ۱ %
Vista ۷۹۳ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر شهید باهنر ۷۴۶
استخدام ۳۹۸
اسکله شهید حقانی ۲۴۵
اسکله شهید باهنر ۲۲۰
بندر باهنر ۱۸۳
اسکله شهید باهنر بندرعباس ۱۳۲
سایت بندر شهید باهنر ۱۳۰
فیش حقوقی ۱۲۳
اسکله باهنر ۱۲۱
بندر جاسک ۱۲۱
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱۱۸
اسکله حقانی ۱۱۵
گمرک شهید باهنر ۱۰۴
سید حسن بنادری ۹۴
بندر شهید حقانی ۹۰
بندرشهید باهنر ۸۵
اداره بندر شهید باهنر ۸۰
سایت بندر باهنر ۷۰
بندر سیریک ۶۷
بندرشهیدباهنر ۶۷
اداره بندر باهنر ۶۵
جاسک ۶۴
بندر تیاب ۶۲
گمرک باهنر ۶۲
بندر شهید رجایی ۶۲
اسکله حقانی بندرعباس ۶۲
تیاب ۵۰
اداره بنادر باهنر ۵۰
بندرباهنر ۵۰
فیش حقوقی بازنشستگان ۴۴
مزایده ۴۴
اسکله باهنر بندرعباس ۴۱
بندر شهید باهنر بندرعباس ۳۹
اسکله شهید باهنر بندر عباس ۳۸
بندر حقانی ۳۷
باهنر ۳۵
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۳۴
جدول جزر و مد ۳۴
شهید باهنر ۳۳
GCOMS ۳۳
کاربرگ مناقصه طرح و ساخت ۳۳
بانوان ۳۳
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ۳۱
صادرات به عمان ۳۰
مدیر فنی باهنر ۳۰
حقانی ۲۹
قاسم عسکری نسب ۲۹
اداره امتحانات ۲۹
بندرعباس به قشم ۲۸
اسکله شهید حقانی بندر عباس ۲۷