تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۲۰,۱۸۴,۸۵۱ نفر
۹,۶۷۹ نفر
۱۲,۸۹۵ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۳۰ ۹۳   کاربر ۱۶۵   صفحه
۰۷/۲۹ ۱۶۳   کاربر ۲۹۲   صفحه
۰۷/۲۸ ۱۵۶   کاربر ۳۲۱   صفحه
۰۷/۲۷ ۱۱۳   کاربر ۱۸۶   صفحه
۰۷/۲۶ ۱۴۰   کاربر ۲۱۱   صفحه
۰۷/۲۵ ۱۳۳   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۷/۲۴ ۱۴۸   کاربر ۲۶۸   صفحه
۰۷/۲۳ ۱۵۵   کاربر ۳۷۶   صفحه
۰۷/۲۲ ۱۶۶   کاربر ۲۵۷   صفحه
۰۷/۲۱ ۱۸۳   کاربر ۳۳۶   صفحه
۰۷/۲۰ ۱۴۸   کاربر ۲۹۹   صفحه
۰۷/۱۹ ۱۰۵   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۷/۱۸ ۱۳۱   کاربر ۲۱۸   صفحه
۰۷/۱۷ ۲۴۰   کاربر ۴۰۵   صفحه
۰۷/۱۶ ۱۲۷   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۷/۱۵ ۱۳۱   کاربر ۲۴۴   صفحه
۰۷/۱۴ ۱۲۹   کاربر ۲۲۹   صفحه
۰۷/۱۳ ۱۵۸   کاربر ۲۷۶   صفحه
۰۷/۱۲ ۱۰۱   کاربر ۱۴۴   صفحه
۰۷/۱۱ ۱۱۶   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۷/۱۰ ۱۶۲   کاربر ۲۴۹   صفحه
۰۷/۰۹ ۱۴۱   کاربر ۲۵۲   صفحه
۰۷/۰۸ ۱۶۴   کاربر ۲۵۹   صفحه
۰۷/۰۷ ۴۴۶   کاربر ۵۶۱   صفحه
۰۷/۰۶ ۳۳۴   کاربر ۴۱۴   صفحه
۰۷/۰۵ ۱۱۷   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۷/۰۴ ۱۰۵   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۷/۰۳ ۱۳۶   کاربر ۲۳۷   صفحه
۰۷/۰۲ ۲۳۳   کاربر ۳۲۲   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۷۱   کاربر ۲۶۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۵,۰۱۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۹,۸۸۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۷,۴۷۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۰۱۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۳۳۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۴,۸۶۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷,۲۵۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۲,۳۶۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۱,۸۲۷ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۸,۴۶۰ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۲,۷۳۳ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۰,۳۵۵ ۱۱ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۴,۷۵۷ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۷,۷۸۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۶,۵۱۹ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۲,۵۹۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۳,۶۹۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۸,۶۷۶ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۷,۱۶۵ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۷,۲۲۱ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶,۷۳۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶,۲۰۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶,۸۵۹ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۵,۹۷۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶,۰۲۶,۳۳۴ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۶۳۹,۲۸۷ ۲۴ %
GBR
GBR
۲,۹۲۵,۶۰۰ ۱۵ %
USA
USA
۱,۸۱۱,۸۲۳ ۹ %
EU
EU
۱,۳۷۰,۹۱۱ ۷ %
CHN
CHN
۶۳۵,۸۳۴ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۹۳,۹۹۶ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۲,۶۳۹ ۱ %
ROM
ROM
۱۹۴,۴۸۸ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۵,۹۵۸ ۱ %
UKR
UKR
۱۳۵,۷۸۴ ۱ %
IND
IND
۹۴,۷۲۵ ۰ %
JPN
JPN
۷۶,۱۴۲ ۰ %
POL
POL
۵۶,۳۷۴ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۳۶۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۷۳۹ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۸۰۹ ۰ %
TUR
TUR
۳۴,۱۷۰ ۰ %
PRT
PRT
۳۲,۷۰۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹۰,۷۶۲ ۳۷ %
Firefox
Firefox
۳۷,۰۸۳ ۱۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۶,۳۹۰ ۱۵ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۲,۰۲۵ ۹ %
Safari
Safari
۱۷,۶۶۳ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۱۳,۹۳۰ ۶ %
Other
Other
۱۱,۳۴۳ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۹۵۱ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۶۸۶ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۷۳۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۰۳۸ ۰ %
Opera
Opera
۹۸۹ ۰ %
Edge
Edge
۳۹۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۷۰,۶۴۱ ۲۹ %
Linux ۵۵,۸۴۸ ۲۳ %
XP ۴۴,۹۲۶ ۱۹ %
Other ۲۲,۷۹۶ ۹ %
iOS ۱۶,۹۲۶ ۷ %
Windows 10 ۱۴,۲۶۴ ۶ %
Windows 2003 ۸,۴۱۶ ۳ %
Windows 8 ۴,۹۱۶ ۲ %
Android ۲,۹۴۶ ۱ %
Vista ۱,۰۱۰ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر شهید باهنر ۷۸۱
استخدام ۴۰۴
اسکله شهید حقانی ۳۱۸
اسکله شهید باهنر ۲۳۲
بندر باهنر ۲۰۳
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱۶۵
بندر جاسک ۱۶۱
اسکله حقانی ۱۵۲
اسکله شهید باهنر بندرعباس ۱۴۱
اسکله باهنر ۱۳۴
سایت بندر شهید باهنر ۱۳۰
فیش حقوقی ۱۲۳
بندر شهید حقانی ۱۱۸
گمرک شهید باهنر ۱۱۴
جاسک ۱۱۱
اسکله حقانی بندرعباس ۱۰۴
سید حسن بنادری ۹۸
بندر سیریک ۸۸
بندرشهید باهنر ۸۵
اداره بندر شهید باهنر ۸۴
اداره بندر باهنر ۸۱
بندر تیاب ۷۷
اداره بنادر باهنر ۷۴
گمرک باهنر ۷۱
سایت بندر باهنر ۷۰
بندرشهیدباهنر ۶۸
بندر شهید رجایی ۶۶
بندرباهنر ۵۳
تیاب ۵۳
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۵۱
جدول جزر و مد ۴۹
بندر حقانی ۴۸
حقانی ۴۶
هرمز ۴۴
اسکله باهنر بندرعباس ۴۴
سیریک ۴۴
مزایده ۴۴
فیش حقوقی بازنشستگان ۴۴
بندر شهید باهنر بندرعباس ۴۱
باهنر ۴۰
اسکله شهید باهنر بندر عباس ۴۰
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ۳۶
اداره امتحانات ۳۴
عکس شهر جاسک ۳۴
شهید باهنر ۳۳
کاربرگ مناقصه طرح و ساخت ۳۳
GCOMS ۳۳
جزر و مد ۳۳
بانوان ۳۳
اسکله شهید حقانی بندر عباس ۳۲