پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۲ نفر
۱۶,۴۲۴,۱۶۱ نفر
۵,۹۳۸ نفر
۳۰,۲۱۱ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۴ ۱۳   کاربر ۲۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۸۱   کاربر ۳۳۹   صفحه
۰۸/۲۲ ۱۵۰   کاربر ۲۹۵   صفحه
۰۸/۲۱ ۱۷۸   کاربر ۳۲۸   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۶۳   کاربر ۲۹۴   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۳۵   کاربر ۲۳۷   صفحه
۰۸/۱۸ ۱۶۴   کاربر ۲۶۳   صفحه
۰۸/۱۷ ۱۸۵   کاربر ۲۸۱   صفحه
۰۸/۱۶ ۲۳۳   کاربر ۴۲۳   صفحه
۰۸/۱۵ ۲۲۴   کاربر ۳۶۸   صفحه
۰۸/۱۴ ۲۲۲   کاربر ۴۱۵   صفحه
۰۸/۱۳ ۲۸۲   کاربر ۴۹۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۳۰۲   کاربر ۴۹۷   صفحه
۰۸/۱۱ ۲۸۷   کاربر ۴۸۵   صفحه
۰۸/۱۰ ۳۸۷   کاربر ۶۷۷   صفحه
۰۸/۰۹ ۲۱۷   کاربر ۳۴۰   صفحه
۰۸/۰۸ ۱۷۰   کاربر ۲۶۹   صفحه
۰۸/۰۷ ۱۹۴   کاربر ۳۹۴   صفحه
۰۸/۰۶ ۱۶۵   کاربر ۲۶۶   صفحه
۰۸/۰۵ ۱۴۱   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۸/۰۴ ۹۹   کاربر ۱۶۳   صفحه
۰۸/۰۳ ۱۲۵   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۸/۰۲ ۱۲۴   کاربر ۲۳۵   صفحه
۰۸/۰۱ ۱۲۶   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۷/۳۰ ۱۳۸   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۷/۲۹ ۱۶۷   کاربر ۳۱۰   صفحه
۰۷/۲۸ ۱۳۰   کاربر ۲۳۳   صفحه
۰۷/۲۷ ۹۷   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۷/۲۶ ۱۲۸   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۷/۲۵ ۱۳۶   کاربر ۲۰۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۱,۴۹۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۷,۳۳۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۹۴۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۰۹۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۶۱۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۹۶۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۵,۷۹۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۹,۷۲۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۷,۰۰۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۲,۱۹۲ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵,۱۵۲ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۲,۷۲۴ ۱۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۷,۵۴۰ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۰,۵۴۵ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۰,۰۹۰ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۶,۳۲۱ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۸,۵۲۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳,۷۳۷ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲,۵۰۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲,۳۵۷ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲,۶۰۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱,۹۵۰ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۲,۴۰۲ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱,۸۵۹ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۳۳۶,۹۵۹ ۳۴ %
ZZZ
ZZZ
۳,۲۰۸,۷۱۵ ۲۰ %
GBR
GBR
۲,۶۴۹,۲۱۱ ۱۷ %
USA
USA
۱,۵۹۵,۷۸۰ ۱۰ %
EU
EU
۷۷۷,۰۳۲ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۲۹,۹۶۸ ۳ %
DEU
DEU
۲۵۷,۳۱۲ ۲ %
FRA
FRA
۲۲۱,۵۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۷,۶۲۳ ۱ %
RUS
RUS
۱۳۰,۹۹۱ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۸۳۵ ۱ %
IND
IND
۷۹,۱۶۲ ۰ %
JPN
JPN
۷۲,۲۹۴ ۰ %
POL
POL
۵۲,۱۲۶ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۵۵۲ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۷۳۳ ۰ %
CAN
CAN
۳۳,۷۹۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۸,۱۲۰ ۰ %
PHL
PHL
۲۶,۵۵۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۰,۱۳۸ ۲۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۶,۲۴۱ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۲۹,۳۹۷ ۱۶ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱,۸۱۶ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۲,۳۷۱ ۷ %
Other
Other
۱۰,۷۹۵ ۶ %
Safari
Safari
۸,۴۹۹ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۵۶۰ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۸۵۲ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۷۰۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۷۵ ۱ %
Opera
Opera
۸۸۱ ۰ %
Edge
Edge
۲۲۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۱,۹۱۷ ۳۴ %
XP ۴۴,۵۴۱ ۲۵ %
Linux ۲۳,۶۴۸ ۱۳ %
Other ۲۱,۶۶۰ ۱۲ %
Windows 2003 ۸,۴۱۲ ۵ %
iOS ۷,۸۲۸ ۴ %
Windows 10 ۷,۴۳۵ ۴ %
Windows 8 ۳,۷۲۶ ۲ %
Android ۱,۷۵۸ ۱ %
Vista ۸۱۲ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر شهید باهنر ۷۴۸
استخدام ۴۰۰
اسکله شهید حقانی ۲۶۲
اسکله شهید باهنر ۲۲۱
بندر باهنر ۱۸۵
اسکله شهید باهنر بندرعباس ۱۳۲
سایت بندر شهید باهنر ۱۳۰
اسکله باهنر ۱۲۶
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱۲۶
بندر جاسک ۱۲۵
اسکله حقانی ۱۲۴
فیش حقوقی ۱۲۳
گمرک شهید باهنر ۱۰۵
سید حسن بنادری ۹۵
بندر شهید حقانی ۹۲
بندرشهید باهنر ۸۵
اداره بندر شهید باهنر ۸۰
اسکله حقانی بندرعباس ۷۱
بندر سیریک ۷۰
سایت بندر باهنر ۷۰
جاسک ۷۰
بندرشهیدباهنر ۶۷
اداره بندر باهنر ۶۵
بندر تیاب ۶۳
گمرک باهنر ۶۳
بندر شهید رجایی ۶۲
اداره بنادر باهنر ۵۱
تیاب ۵۰
بندرباهنر ۵۰
فیش حقوقی بازنشستگان ۴۴
مزایده ۴۴
اسکله باهنر بندرعباس ۴۱
بندر شهید باهنر بندرعباس ۳۹
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۳۹
اسکله شهید باهنر بندر عباس ۳۸
بندر حقانی ۳۷
جدول جزر و مد ۳۶
باهنر ۳۵
شهید باهنر ۳۳
GCOMS ۳۳
کاربرگ مناقصه طرح و ساخت ۳۳
بانوان ۳۳
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ۳۱
صادرات به عمان ۳۰
مدیر فنی باهنر ۳۰
حقانی ۲۹
اسکله شهید حقانی بندر عباس ۲۹
قاسم عسکری نسب ۲۹
اداره امتحانات ۲۹
بندرعباس به قشم ۲۸