تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۸۴,۹۰۳ نفر
۱۰,۱۸۳ نفر
۱۲,۵۲۹ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۶ ۱۹۰   کاربر ۳۳۱   صفحه
۱۱/۰۵ ۲۰۱   کاربر ۳۶۵   صفحه
۱۱/۰۴ ۲۱۲   کاربر ۳۲۱   صفحه
۱۱/۰۳ ۲۶۰   کاربر ۳۶۹   صفحه
۱۱/۰۲ ۲۸۵   کاربر ۵۵۶   صفحه
۱۱/۰۱ ۲۰۶   کاربر ۴۱۲   صفحه
۱۰/۳۰ ۲۱۷   کاربر ۴۱۱   صفحه
۱۰/۲۹ ۸۷   کاربر ۱۳۸   صفحه
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۰ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۴ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۸۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹۶ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۲۳ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۷۱ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۹۲ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۷۰ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۶۲ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶۳ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۳۷ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۰۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴۶,۴۸۶ ۵۶ %
DEU
DEU
۱۴,۶۱۹ ۱۸ %
USA
USA
۵,۶۶۲ ۷ %
ZZZ
ZZZ
۵,۲۳۴ ۶ %
ROM
ROM
۴,۶۰۶ ۶ %
CHN
CHN
۲,۴۳۵ ۳ %
GBR
GBR
۶۷۵ ۱ %
CAN
CAN
۵۶۹ ۱ %
RUS
RUS
۵۵۹ ۱ %
PRT
PRT
۳۳۷ ۰ %
IND
IND
۳۳۴ ۰ %
AUS
AUS
۲۸۴ ۰ %
NLD
NLD
۲۵۲ ۰ %
POL
POL
۲۲۸ ۰ %
DNK
DNK
۲۱۴ ۰ %
FRA
FRA
۲۱۲ ۰ %
BGR
BGR
۱۶۵ ۰ %
JPN
JPN
۱۴۳ ۰ %
ITA
ITA
۱۳۷ ۰ %
UKR
UKR
۱۳۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۲۰۹ ۷۳ %
Safari
Safari
۲۴۴ ۱۵ %
Firefox
Firefox
۱۴۰ ۸ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷ ۱ %
Edge
Edge
۱۴ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱۳ ۱ %
Other
Other
۵ ۰ %
Opera
Opera
۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۹۰۴ ۵۸ %
iOS ۲۳۷ ۱۵ %
Windows 10 ۱۸۴ ۱۲ %
Windows 7 ۱۷۱ ۱۱ %
Windows 8 ۲۶ ۲ %
Android ۱۳ ۱ %
XP ۱۰ ۱ %
Other ۶ ۰ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
Vista ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
خارک ۴
هرمز ۴
زمان جزر و مد عسلویه ۳
دور نویس ۲
فکس ۲
حقانی ۲
امتحانات ۲
ازمون ۲
جزومدسیری ۲
اسکله بندرجاسک؀ ۲
تاسیسات بندری باهنر؛بندرعباس ۲
قشم ۲
اسکه حقانی ۱
جدول جزرومدسازمان نقشه برداری ۱
بندر شهید باهنر ۱
جزر و مد بندرعباس ۱
بولارد های اسکله ۱
ساعات جذر و مد کیش ۱
جزومد دریا در بندرعباس ۱
جزو و مد در بندرعباس ۱
اسکله مسافربری بندرلنگه ۱
بندر باهنر ۱
کار در جزیره ابوموسی ۱
جزرومددریاقشم ۱
اطلاعات بندر شهید حقانی ۱
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱
عسلویه ۱
اسکله بندر پل ۱
جزر و مد چابهار ۱
اسکله حقانی بندر عباس ۱
لندیگراف از بندرعباس به هرمز ۱
جا به جایی مسافر ۱
فاصله بندرجاس ۱