شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات بندر شهید باهنر ( پست برق ، منبع آب و سقف سالن های مسافری بین المللی و بندر جاسک )

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی