شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

اجرای عملیات لایروبی حوضچه بندر جاسک

مناقصه

93/6

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر