شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

اجاره پایانه های کالاهای عمومی (برای تخلیه، بارگیری و انبار داری و خدمات جانبی کالا در اماکن بندری) برای مدت 5 سال

مزایده

93/1

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر