شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

اجاره پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه، بارگیری و انبار داری کالا

مزایده

92/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

قرارداد ترمینال اپراتور بصورت پنج ساله میان مدت واگذار خواهد شد.