رسانه جدید

نکته های قبل از سفر دریایی

پوشیدن جلیقه نجات در فضاهای روباز شناور الزامی است و نپوشیدن آن،باعث جلوگیری از سفر شما می شود.

مهمترین اصل در سفر دریایی،شناخت و رعایت نکات ایمنی است زیرا رعایت آنها سلامتی شما را تضمین می کند.

ترک اضطراری شناور فقط با دستور صریح و مستقیم ناخدای شناور انجام می شود.

شوخی های خطرناک در شناور یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه است.

رسانه جدید

دانستنی های یک سفر دریایی ایمن

در شرایط نامساعد جوی از سفر دریایی خودداری نمایید.

شناور مجاز،شناوری است که تحت نظارت بازرسان حفاظت و ایمنی دریانوردی از مبادی مجاز تردد می کند.

عجله در هنگام سوار و پیاده شدن از شناور قبل از پهلوگیری کامل،از عوامل بروز حادثه است.

پس از سوار شدن، خدمه شناور شما را با تجهیزات ایمنی و مسیرهای خروج اضطراری آشنا می کنند.

رسانه جدید

جستجو و نجات دریایی

1550 شماره تماس اضطراری جستجو و نجات دریایی بدون پیش شماره