اخبار

دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصه

دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصه
با حضور جناب دکتر عباس محسنی در بندر شهید باهنر دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصه تشکیل شد.
در تاریخ 27/2/1390 و با توجه به برنامه ریزی قبلی و در راستای ارتقاء سطح علمی مدیران و کارشناسان بندر یک دوره اختصاصی قانون برگزاری مناقصه تکنیکها ، اصول و ضوابط فنی حقوقی و آئین نامه های معاملات دولتی و آئین نامه های جدید خرید مشاوره با همکاری واحد آموزش و امور مالی بندر شهید باهنر با حضور جناب آقای دکتر عباس محسنی از ساعت 8:30 الی 16:30 در واحد آموزش بندر شهید باهنر با حضور 20 نفر از مدیران و کارشناسان تشکیل گردید .
در این دوره اختصاصی پرسنل واحد اداری و مالی ، فنی ومهندسی و حوزه مدیریت حضور داشتند که در پایان از طریق موسسه نوآوران دانش پویان افق به
شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی اعضاء گردید . 

دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصه1 
دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصه 2 


 

۱ خرداد ۱۳۹۰ ۱۶:۵۶
تعداد بازدید : ۲,۶۶۵