اخبار

بازدید اعضای کمیسیون مستند سازی

بازدید اعضای کمیسیون مستند سازی

بازدید اعضای کمیسیون مستند سازی1

روز دوشنبه مورخ 10/3/89 اعضاء کمیسیون مستندسازی متشکل از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده وزارت راه و ترابری به همراه جمعی از اعضاء کمیسیون مستند سازی کشوری از بندر شهید باهنر بازدیدی به عمل آورند .

در پایان بازدید اعضاء کمیسیون ضمن تشکر و قدرانی و آرزوی پیشرفت ، از این بندر خارج شدند .

روابط عمومی بندر شهید باهنر

۱۳ خرداد ۱۳۸۹ ۰۹:۱۳
تعداد بازدید : ۱,۷۱۴