اخبار

اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا در پایانه مسافری دریایی شهید باهنر و شهید حقانی

اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا در پایانه مسافری دریایی شهید باهنر و شهید حقانی
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنرو بنادر شرق هرمزگان از اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا و پایش تبعه کشور چین و افرادی که به تازگی از چین وارد کشور شدند،در پایانه مسافری دریایی شهید باهنر و شهید حقانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر"حمید رضا محمد حسینی"بیان کرد:با توجه به شیوع سریع و خطرناک این ویروس علاوه بر مقامات چین،سازمان جهانی بهداشت را به تکاپو واداشته تا با همکاری های بین المللی این ویروس مهار شود. 

محمد حسینی افزود:در بندر شهید باهنر و بنادر تابعه براساس هماهنگی های بعمل آمده با معاونت بهداشت استان کلیه خدمه  شناورهای وارده به بنادر استان براساس پروتکل های وزارت بهداشت توسط اکیپ های قرنطینه مستقر در گروه پاس شناورهای مورد پایش جهت پیشگیری از ورود ویروس کرونا از بنادر قرار میگیرند.

وی اضافه کرد: در پایانه های مسافری شهید باهنر و شهید حقانی نیز اقدامات پیشگیرانه ای در خصوص این ویروس خطرناک و پایش تبعه کشور چین و افرادی که به تازگی از چین وارد کشور ایران شده اند، تمهیداتی انجام پذیرفته است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۳۸
روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۶۱۸