اخبار

ورود کشتی مسافری توریستی SPIRIT OF OCEANUS به بندر شهید باهنر

ورود کشتی مسافری توریستی   SPIRIT OF OCEANUS   به بندر شهید باهنر

ورود کشتیSPIRIT OF OCEANUS  2ورود کشتیSPIRIT OF OCEANUS   3ورود کشتیSPIRIT OF OCEANUS   1

به گزارش روابط عمومی بندر شهید باهنر کشتی مسافری توریستی    OCEANUSبا ملیت اروپایی و ثبت باهاماس در تاریخ 20 فروردین ماه در ساعت 45/5 بامداد با تعداد 71 نفر توریست و تعداد 73 نفر خدمه جهت بازدید از آثار باستانی و اماکن دیدنی کشور ایران وارد بندر شهید باهنر گردید.

برابر همین گزارش مسافران این کشتی را توریستهای از کشورهای استرالیا ، بلژیک ، کانادا ، دانمارک ، نیوزلند و آمریکا بودند . که تعداد 71 نفر از آنها بقصد بازدید از آثار باستانی و اماکن دیدنی شهر شیراز در ساعت 00/6 بامداد همانروز با هواپیما بندر عباس را به قصد شهر شیراز ترک نموده و در تاریخ 21 فروردین ماه به کشتی مراجعت نمودنده پس از بازدیدی از شهر بندر عباس ،  درساعت 00/14 بندر شهید باهنر را به قصد دبی ترک نمودند.

این دومین کشتی کروز می باشد که از ابتدای سال 89 به بندر شهید باهنر وارد شده  و طبق برنامه اعلام شده کشتی توریستی سیلور ویسپر که مورخ 15 فروردین ماه با تعداد 226 نفر توریست در این بندر پهلو گرفته بود مجددا نیز در مورخ 22 فروردین ماه وارد بندر شهید باهنر خواهد گردید .

 

                                                      روابط عمومی بندر شهید باهنر

۲۲ فروردین ۱۳۸۹ ۰۸:۲۹
تعداد بازدید : ۱,۵۱۱