اخبار

نخستین همایش استاندارد سازی شناورهای گردشگری شرق استان هرمزگان/با حضور سازندگان و متولیان شناورهای گردشگری/زمان: 98/10/17 ساعت 9 صبح سالن آمفی تأتر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

نخستین همایش استاندارد سازی شناورهای گردشگری شرق استان هرمزگان/با حضور سازندگان و متولیان شناورهای گردشگری/زمان: 98/10/17 ساعت 9 صبح سالن آمفی تأتر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
۱۱ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۲۹
روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۲۹۰