اخبار

برگزاری مانور مدیریت بحران در حوادث بندری ( حریق در محوطه و آبگرفتگی شناورهای سنتی )

برگزاری مانور مدیریت بحران در حوادث بندری ( حریق در محوطه و آبگرفتگی شناورهای سنتی )
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری با محوریت حریق در محوطه و آبگرفتگی شناورهای سنتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، پیش از ظهر امروز  16 تیرماه، مانور مدیریت بحران در حوادث بندری با هدف ارزیابی توان عملیاتی اعضای ستاد مدیریت بحران در خصوص نحوه کنترل و مدیریت حادثه حریق در بندر، آبگرفتگی شناورهای سنتی پهلو گرفته، تامین امنیت و حفاظت از محیط حادثه و نحوه تامین منابع مورد نیاز ( جایگزینی یا بازتوانی ) در بندر شهید باهنر برگزار شد.

مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری
مانور مدیریت بحران در حوادث بندری

۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵
تعداد بازدید : ۱,۳۷۸