چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اخبار

گزارش تصویری

آموزش اطفای حریق با خاموش کننده‌های دستی به خانواده‌های ساکن در شهرک شهید باهنر

آموزش اطفای حریق با خاموش کننده‌های دستی به خانواده‌های ساکن در شهرک شهید باهنر

حضور آتش نشانان بندر شهید باهنر در همایش پیاده روی خانواده در محل شهرک شهید باهنر و ارائه آموزش‌های اطفای حریق با خاموش کننده های دستی به شرکت کنندگان در این همایش.


آموزش آتش نشانان

آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانان
آموزش آتش نشانی

۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۳۷
تعداد بازدید : ۱۴۸