چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اخبار

به منظور ارتقای توانمندی‌های مدیریت بحران مانور حریق در لنج باری در بندر شهید باهنر برگزار شد

به منظور ارتقای توانمندی‌های مدیریت بحران مانور حریق در لنج باری در بندر شهید باهنر برگزار شد
معاون عملیات بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: مانور حریق در لنج باری در بندر شهید باهنر با رویکرد ارتقای توانمندی‌ها در زمینه مدیریت بحران در سوانح برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، مرتضی سالاری در حاشیه برگزاری این مانور در بندر شهید باهنر اظهار کرد: مانور مدیریت بحران در حوادث حریق لنج های باری با هدف شبیه سازی حوادث واقعی، ارزیابی و تمرین نحوه مدیریت بحران و استفاده از توانایی‌های کارگروه‌های ستاد مدیریت بحران بندر شهید باهنر برگزار شد.
وی افزود: تمرین نحوه اطلاع رسانی حوادث توسط لنج‌ها،فراخوان کارگروه های ستاد مدیریت بحران، تفویض فرماندهی حادثه، هماهنگی تیم‌های عملیاتی اطفاء حریق خشکی و اطفاء حریق دریایی، استفاده از پتانسیل پیمانکاران بندر در حوادث و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات امدادی و تعامل با صنایع همجوار هنگام فراخوان از مهم‌ترین دستاورد های مانور مذکور بود.

تصویر
معاون عملیات بنادر شهید باهنر و حوزه شرق هرمزگان تصریح کرد: در مانور مذکور حریق در لنج باری ردیف دوم اسکله4 بندر شهید باهنر که فاقد خدمه بوده در نظر گرفته شد که ابتدا عملیات جداسازی سایر شناورها انجام و سپس محصور سازی محل حادثه و مهار و پهلودهی مجدد لنج مضطر مورد تمرین قرار گرفت.
سالاری خاطرنشان کرد: اطفاء حریق از جانب اسکله و دریا، نجات آدم به دریا و عملیات آبگیری و شناورسازی مجدد لنج با توجه به سناریو طراحی شده نیز در این مانور صورت پذیرفت.

تصویر
بندر شهید باهنر از پایانه های دریایی مناسب در راهگذر ترانزیتی جنوب کشور برای کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و عراق است ک با برخورداری از12 پست اسکله، دسترسی به ابهای ازاد، نزدیکی به کشورحاشیه خلیج فارس، اتصال به کریدور شمال- جنوب از طریق شبکه بین المللی جاده ای، آبخور مناسب برای پهلو گیری انواع شناورها،بندر شهید باهنر را به یک بندر تجاری راهبردی و مهم در منطقه تبدیل کرده است

تصویر

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۲۵
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۳۱۵