چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اخبار

جابجایی ۷۷۰ هزار مسافر در بندر شهید حقانی در سه ماه اول ۹۷

جابجایی ۷۷۰ هزار مسافر در بندر شهید حقانی در سه ماه اول ۹۷
طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۷۷۰ هزار تردد ایمن مسافری از بندر شهید حقانی ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردیشهید باهنر، حمیدرضا محمدحسینی؛ مدیر بنادر شهید باهنر و حوزه شرق هرمزگان اظهار کرد: موضوع ایمنی ترددهای مسافری دریایی همواره به عنوان یک اولویت اصلی در بنادر پیگیری شده و در ۳ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۷۷۰ هزار سفر دریایی از بندر شهید حقانی به بنادر قشم و هرمز به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد: حجم جابجایی مسافر در بندر شهید حقانی در ۳ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است
مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر به اهمیت بنادرشهید باهنرو بنادر حوزه شرق هرمزگان در فعالیت های مسافری و تجاری کشورمان اشاره و افزود: فرصت های مطلوبی متناسب با مزیت های هر کدام از بنادر شهید باهنر،شهید حقانی،سیریک ،تیاب و جاسک وجود دارد که تمرکز برهر کدام بر پایه سند توسعه آنها در جریان است.
۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۲۵۰