پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

گزارش تصویری/ بازدید معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادرودریانوردی از بنادر تیاب و سیریک

گزارش تصویری/ بازدید معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادرودریانوردی از بنادر تیاب و سیریک
اله یار معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادرودریانوردی به همراه محمدحسینی مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنرو شرق استان از بنادر تیاب و سیریک بازدید بعمل آورد ند

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۴۲
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۳۵۹