اخبار

کاشت درخت دربندرشهیدباهنرهمزمان با روزدرختکاری

کاشت درخت دربندرشهیدباهنرهمزمان با روزدرختکاری
همزمان با 15اسفندماه روزدرختکاری چندین نهال مثمرباحضورمدیروجمعی از معاونین بندردرمحوطه این بندرگاه کاشته شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر وشرق استان ،همزمان با15اسفندماه روزدرختکاری،چندین نهال مثمرباحضورحمید رضا محمدحسینی مدیراین بندر وجمعي ازمعاونین درمحوطه این بندرگاه غرس شد.
محمدحسینی درحاشیه این برنامه اظهار داشت :توسعه وتوجه به  فضای سبزدرراستای بهبود زیبایی هربندراهمیت فراوانی داردو با توجه به اقلیم جنوب کشورمان وخشکسالی هایی که در این منطقه حاکم شده ،می توان هر فرد با کاشتن نهالی نقش مهمی درایجاد فضای سبزوتوسعه مثبت آن درپیرامون محیط زیست خود داشته باشد.
وی تصریح کرد: نقش سازمان بنادرودریانوردی دراین موضوع  بخصوص دربنادری مانند شهید حقانی که بزرگترین پایانه دریایی مسافری درکشوربشمارمی رود، می توان نقش  بسیار موثروبالایی درروحیه مسافران دربین بنادرداشته باشد که خوشبختانه با نگاه مثبتی که مدیران ارشد سازمانی به توسعه فضا های سبز ونگهداری در بنادر داشته اند توانسته ایم در مجموعه بنادرشهید باهنروشرق استان هرمزگان کارهای بسیار موثری درکاشت و نگهداری درختان مثمروبومی داشته باشیم.
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۵۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۵۴۷