یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

اخبار

بازدید هیات سرمایه گذاری کشور قطر از بندر شهید باهنر

بازدید هیات سرمایه گذاری کشور قطر از بندر شهید باهنر
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنر وشرق استان خبر از بازدید هیئتی متشکل ازتجاروسرمایه گذاران کشورقطرازامکانات وتجهیزات بندرشهیدباهنر را داد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنروشرق استان،"حمیدرضا محمدحسینی" ضمن تبیین سیاست های سازمان بنادرودریانوردی در زمینه جذب مشارکتی سرمایه گذاران بخش خصوصی اظهار داشت : درپی افزایش مراودات تجاری بین بندر شهید باهنرو بنادرکشور قطر، استفاده از ظرفیت های بندر چند منظوره شهید باهنر مورد توجه تجار و سرمایه گزاران آن کشور قرار گرفت است.
 محمدحسینی در ادامه بیان نمود : بندرشهیدباهنر نزدیکترین بندر به مرکز شهر بندرعباس و مناسب ترین پایانه دریایی مرزی برای انجام فعالیت های تجاری و بهبود مراودات کشور عمان و مرکز استان هرمزگان می باشد که با دارا بودن آبخور مناسبی برای صادرات و  پذیرش کشتی های ترانزیت دریایی کالا به کشور قطر برخوردار است.
ایشان افزودند: در این بازدید 2 روزه 10 نفر از سرمایه گزاران اقتصادی و گردشگری قطر از ظرفیت های منحصر به فرد بندر چند منظوره شهید باهنر وپایانه مسافری دریایی شهیدحقانی وظرفیت های گردشگری این بنادر بعمل آوردند و طرف قطری توانایی ها و ظرفیت های بنادرودریانوردی شهید باهنر وشرق استان را مناسب ارزیابی و اعلام کرد این بنادر پتانسیل بالایی رابرای افزایش همکاری های مشترک داراست.
وی در پایان خاطرنشان کرد:خوشبختانه با توجه به نگاه مثبت سازمان بنادرودریانوردی به موضوع افزایش صادرات وارتباطات دریایی با کشورهای دوست وهمسایه حوزه خلیج فارس وبا ایجاد ظرفیت های مناسب وتخصصی دربنادرجنوبی به خصوص دراین بندرباعث شده است که تجاروسرمایه گذاران کشورقطر آمادگی کامل خود رابرای همکاری های مشترک در زمینه های بندری ودریایی اعلام نمایند.
۱۴ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۲۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۲۱۹