اخبار

گزارش تصویری/بازدید مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر از بنادر شرق استان هرمزگان

گزارش تصویری/بازدید مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر از بنادر شرق استان هرمزگان
حمید رضا محمد حسینی از بنادر تیاب، سیریک و جاسک بازدید بعمل آورد

بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرق بازدید از بنادر شرقبازدید از بنادر شرق

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۱۱
تعداد بازدید : ۱,۶۸۲