یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

اخبار

گزارش تصویری /بازدید استاندار از بندر تاریخی تیاب

گزارش تصویری /بازدید استاندار از بندر تاریخی تیاب
دکتر همتی استاندار هرمزگان از بندر تاریخی تیاب بازدید بعمل اورد

بازدید استاندار
بازدید استاندار
بازدید استاندار
بازدید استاندار
بازدید استاندار
بازدید استاندار
بازدید استاندار
۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۲۳
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱۵۶