اخبار

بندر شهید باهنرپیشتاز درراه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

بندر شهید باهنرپیشتاز درراه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان ، خبر از راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری (PM ) دربندر شهید باهنر به عنوان بندر پیشتاز داد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر، محمد محسنی با بیان این خبر اعلام کرد: با توجه به سیاست های کاری سازمان بنادر و تأکیدات دولت الکترونیک مبنی بر امنیت و سرعت در سیستم های دولتی این سامانه دراین بندر به عنوان اولین بندر در راهبری سامانه (PM) در بین بنادر کشور ایجاد و راه اندازی شد.
وی افزود: یکی ازبرنامه های اصلی این بندرارتقاءخدمات به صورت الکترونیکی درراستای دولت الکترونیک می باشد وتمام تلاش کارکنان این بندر برای انجام این مهم می باشد.
محسنی خاطر نشان کرد : این سامانه شامل دستورالعمل ها ، چک لیست ها، فعالیت های مربوط به نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی و مکانیکی می باشد که به صورت خودکار و بر اساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده عمل می کند .
۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۷
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۶۸۱