اخبار

گزارش تصویری/ مانور عملیاتی اطفاء حریق وامدادونجات چند منظوره مشترک در بندر شهید باهنر

گزارش تصویری/ مانور عملیاتی اطفاء حریق وامدادونجات چند منظوره مشترک در بندر شهید باهنر


تصویر

تصویر
تصویرتصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویرتصویرتصویر  

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۳۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۸۱