اخبار

دوره آموزشی آتش نشانی حرفه ای 2 در بندر شهید باهنر

دوره آموزشی آتش نشانی حرفه ای 2 در بندر شهید باهنر
دوره مذکور با سر فصل های آبرسانی، کف رسانی، دستگاه تنفسی و شیمی حریق بصورت تئوری وعملی در محل ایستگاه آتش نشانی بندر شهید باهنر برگزار شد

اتش نشانیاتش نشانیاتش نشانیآتش نشانی

اتش نشانیاتش نشانی

اتش نشانی

اتش نشانی

اتش نشانی

 

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۰۴
تعداد بازدید : ۶۹۵