اخبار

گزارش تصویری/ همزمان با هفته دریانوردی: نخستین نمایشگاه اشاعه فرهنگ دریایی در بندر مسافری شهید حقانی آغاز بکار کرد

گزارش تصویری/ همزمان با هفته دریانوردی: نخستین نمایشگاه اشاعه فرهنگ دریایی در بندر مسافری شهید حقانی آغاز بکار کرد

نمایشگاه فرهنگ دریایی

نمایشگاه فرهنگ دریایی
نمایشگاه فرهنگ دریایی   

نمایشگاه فرهنگ دریایی
نمایشگاه فرهنگ دریایی
نمایشگاه فرهنگ دریایی
نمایشگاه فرهنگ دریایی
نمایشگاه فرهنگ دریایی
نمایشگاه فرهنگ دریایی

 

 

۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۴:۴۶
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۹۱۰