اخبار

گزارش تصویر/ راه اندازی خط مسافری و تجاری ایران / عمان

گزارش تصویر/ راه اندازی خط مسافری و تجاری  ایران / عمان

افتتاح خط عمان
افتتاح خط عمان
افتتاح خط عمان
افتتاح خط عمان
افتتاح خط عمان 

افتتاح خط عمان

افتتاح خط عمان


افتتاح خط عمان
افتتاح خط عمان
۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۹۷