اخبار

گزارش تصویری/فضای بندر شهید باهنر به شمیم پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) معطر شد

گزارش تصویری/فضای بندر شهید باهنر به شمیم پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) معطر شد

پرچم حرم امام رضا(ع)
پرچم حرم امام رضا(ع)
پرچم حرم امام رضا(ع)
پرچم حرم امام رضا(ع)
پرچم حرم امام رضا(ع)
پرچم حرم امام رضا(ع)
پرچم حرم امام رضا(ع)  

پرچم حرم امام رضا(ع)  

پرچم حرم امام رضا(ع)

۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۰۳
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۵۸۵