اخبار

گزارش تصویری/ مانور اطفاء حریق شناور چوبی در بندرشهید باهنر برگزار شد

گزارش تصویری/ مانور اطفاء حریق شناور چوبی در بندرشهید باهنر برگزار شد

مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق 

مانور اطفاء حریق
مانور اطفاء حریق  

مانور اطفاء حریق

۳ مرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۲۶
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۷۴۸