اخبار

عملکرد بندر شهید باهنر در نوروز 95

عملکرد بندر شهید باهنر در نوروز 95
مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر از عملکرد بندر شهید باهنر در نوروز95 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،محمد محسنی گفت:با توجه به استقبال مسافرت های نوروزی از سواحل ،جزایر

وبنادرشرق استان جلسات مدون و تخصصی در قالب سه کارگروه تخصصی :1- آموزشی 2- ایمنی 3- برنامه ریزی حمل ونقل دریایی صورت گرفت .

مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر افزود : دستاورد مهم سفرهای نوروزی امسال رشد 18% مسافر و 62% گردشگر دریایی نسبت به ایام مشابه سال قبل بوده و از مهمترین اقدامات انجام شده در راستای طرح ساماندهی سفرهای تفریحی ، گردشگری شرق استان می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

- خارج  نمودن لنج ها از گردونه حمل و نقل مسافری

- راه اندازی خط کاپوتاژ حمل خودرو ومسافر به جزیره رنگین کمان خلیج فارس (هرمز)


راه اندازی خط هرمز

- تمهیدات لازم برای ایمنی و کنترل گردشگران در خور زیبای آذینی و تالاب بین المللی تیاب

- نو سازی ناوگان مسافری دریایی با استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر با توجه به ورود 3 فروندشناور جدید الورود به چرخه حمل و نقل مسافری (407 صندلی)


الحق دو شناور

- تجهیز بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور و استفاده هموطنان از تجهیزات رفاهی


الحق دو شناور

- تعیین مسیر دریایی ایمن برای تردد شناورهای مسافری برای حفظ ایمنی و امنیتی شناورها ومسافران

- راه اندازی سامانه اینترنتی فروش بلیت وبرنامه ریزی برای ارائه خدمات برتر به مسافران
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۰۱
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۹۱۷