اخبار

گزارش تصویری/ راه اندازی خط جدید حمل خودرو به هرمز از بندر شهید حقانی

گزارش تصویری/ راه اندازی خط جدید حمل خودرو به هرمز از بندر شهید حقانی

 
راه اندازی خط هرمز

راه اندازی خط هرمز 

راه اندازی خط هرمز  

راه اندازی خط هرمز 
راه اندازی خط هرمز
راه اندازی خط هرمز
راه اندازی خط هرمز  

راه اندازی خط هرمز  

راه اندازی خط هرمز 

۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۲۹
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۷۸