اخبار

گزارش تصویری /با حضور وزیر بهداشت و درمان 180 خودرو اورژانس 115جاده ای در بندر شهید باهنر افتتاح شد

گزارش تصویری /با حضور وزیر بهداشت و درمان 180 خودرو اورژانس 115جاده ای در بندر شهید باهنر افتتاح شد


افتتاح اورژانس جاده
افتتاح اورژانس جاده  

افتتاح اورژانس جاده  

افتتاح اورژانس جاده
افتتاح اورژانس جاده

افتتاح اورژانس جاده

افتتاح اورژانس جاده  

افتتاح اورژانس جاده

افتتاح اورژانس جاده
افتتاح اورژانس جاده
افتتاح اورژانس جاده  

افتتاح اورژانس جاده
افتتاح اورژانس جاده

۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۴۵۳