اخبار

بزرگترین بندر مسافری ایران آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی را به جشن نشست .

بزرگترین بندر مسافری ایران آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی را به جشن نشست .
طنین انداز شدن بوق شناورهای مسافری وناجی در بندر شهید حقانی،همراه با رژه این شناور هادر حوضچه بندر به منظور سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر: بهمن  ماه امسال در حالی وارد سی وهفتمین سال استقرار نظام

مقدس جمهوری اسلامی شده ایم که بزرگترین بندر مسافری ایران با طراحی ویژه،فرا رسیدن دهه فجر سالگرد پیروزی شکوهمند

انقلاب اسلامی ایران را به جشن نشسته است و باطلوع روز12فروردین مقارن ساعت 9:33 صبح طنین انداز شدن بوق شناورهای

مسافری و ناجی درحوضچه بندر شهید حقانی به عنوان یادمانی از ساعت ورود بنیانگذار فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) به

میهن اسلامی ایران ، گرامی داشته شد.

در کران دیگر بندر و بستر آرام دریای نیلگون خلیج فارس، شناورناجی و شناورهای مسافری همگی به صف شده و سوت زنان و

شادمان، رژه نمادین  در حوضچه بندر به مناسبت آغاز جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بزرگترین بندر مسافری ایران

این سرزمین حماسه آفرین، را نظاره گر بودند ....