اخبار

بررسی فعالیت شناورهای مسافری در امر گردشگری دریایی دربندرشهیدباهنر

بررسی فعالیت شناورهای  مسافری در امر گردشگری دریایی دربندرشهیدباهنر
جلسه بررسی ،راهکارهاو فعالیت های شناورهای مسافری در امر گردشگری دریایی در بندر شهید باهنر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر ، "محمد محسنی " گفت : این جلسه به منظور بررسی و راه کار فعالیت شناورهای مسافری در امر گردشگری دریایی و همچنین شرایط بندر گاههای فعال در امر گردشگری دریایی برگزار شد.
مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر خاطر نشان کرد : با توجه به تقاضاهای مکرر مالکان شناورهای مسافری وگردشگری و فعالان حوزه گردشگری دریایی به منظور بهرگیری از ظرفیت های جاذبه گرشگری استان هرمزگان در راستای سند توسعه گردشگری استان هرمزگان این جلسه برگزار و طی آن شرایط صدور
مجوز گردشگری دریایی برای شناورهای مسافری فعال وبندرگاهای مجاز برای فعالیت گردشگری تعیین گردید.
وی افزود : اولین تعاونی گردشگری دریایی در بندر شهید حقانی شروع به فعالیت نمود وبا توجه به شروع  فعالیت آن بندر تا قبل از این بزرگترین بندر مسافری کشور وارد حوزه گردشگری دریایی شد.
محسنی اضافه کرد : از جمله سایر فعالیت بندر شهید باهنر در امر گردشگری دریایی می توان به لحاظ نمودن نیازمندهای آن در سند توسعه بنادرو شرق استان و همچنین تدوین سند توسعه گردشگری دریایی استان هرمزگان اشاره نمود.

 
۲۶ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۰۵
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۳۸