اخبار

پیام تشکروقدردانی کارکنان اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنروشرق استان هرمزگان از دکتر جهاندیده

پیام تشکروقدردانی کارکنان اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنروشرق استان هرمزگان از دکتر جهاندیده

متن پیام تشکروقدردانی کارکنان اداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان هرمزگان ازدکترجهاندیده عضوهیأت عامل ومعاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان بنادرودریانوردی به شرح زیراست:

آنانکه قدم درراه اعتلای انقلاب اسلامی وعزت وسربلندی سازمان بنادرودریانوردی می گذارند توفیق آن رادارندکه از رحمت واسعه الهی بهره مندشوند، بدینوسیله اززحمات وتلاش خالصانه وهمکاری بی شائبه جنابعالی درتصویب طرح حمایتی به کارکنان بنادر شرق استان هرمزگان که نشأت گرفته ازاندیشه پاک وبلند شماست تشکروقدردانی به عمل می آوریم.

بی شک این همت والا وهمکاری شما که موجب ارتقاء روحیه ی کارکنان اداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان گردیده وموجبات رضایتمندی پرسنل رابه دنبال داشته چیزی نیست که درپیشگاه خداوندمتعال پنهان بماند.

امیداست بااستعانت از خداوندمنان درظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)وتحت فرامین والای مقام معظم رهبری درتمامی مراحل زندگی وخدمتگذاری موفق وپیروزوسربلند باشید.

 

                کارکنان اداره بنادرودریانوردی شهید باهنرو شرق استان هرمزگان  
۲۱ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۰۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۶۳۷