اخبار

گزارش تصویری /همایش بزرگ پیاده روی خانواده بنادر ودریانوردی در جزیره هرمز

گزارش تصویری /همایش بزرگ  پیاده روی خانواده بنادر ودریانوردی در جزیره هرمز
همایش پیاده روی خانواده بنادرودریانوردی برای پاکسازی ساحل جزیره هرمز برگزار شد .