اخبار

بازدید مدیر عامل شرکت کشتیرانی والفجر از اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر

بازدید مدیر عامل شرکت کشتیرانی والفجر از اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر
کاپیتان اسلامی مدیر عامل شرکت کشتیرانی والفجر از زیر ساخت ها و نحوه خدمت رسانی به مسافرین در بندر شهید باهنر بازدید بعمل آورد .

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر، "محمد محسنی " گفت : در راستای فعالیتهای شرکت

کشتیرانی والفجر در بندر شهید باهنر و بررسی خدمات در زمینه بارومسافر وافزایش فعالیت شناورهای مسافری در طرح نوروز 95

با مدیرعامل این شرکت تبادل نظر شد.

مدیر اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر بیان داشت : آمادگی بندر شهید باهنر با توجه به وجود زیر ساختهای بار ومسافر برای ارائه

خدمات مطلوب در خطوط جدید مسافری که مد نظر این بندر است اعلام شد .

وی افزود : به طور یقین ، ارتقاء کیفیت، ارائه خدمات و توجه به ایمنی یک پایانه مسافری ،اولویت هایی است که به طور مستمر

در دستور کار دست اندرکاران قرار گرفته و تمام تلاش بر رفع نواقص های موجود معطوف شود .


محسنی بیان کرد  : در برنامه ریزی انجام شده برای سفرهای نوروزی 95، خدمات رسانی مطلوب به هموطنان و توریست های

خارجی و افزایش فعالیت های شناور مسافری در دستور کار قرار دارد.

محسنی در پایان خاطر نشان کرد : علیرغم تمایل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه مسافری، تمایل دولت بیشتر

به سمت استفاده از توانمندی های داخلی می باشد که شرکت کشتیرانی والفجر می تواند با بروز رسانی امکانات و تجهیزات نقش پررنگ تری را در حوزه مسافری ایفاء کند.

کاپیتان اسلامی مدیر عامل شرکت کشتیرانی والفجر نیز ضمن بازدید از زیر ساخت ها و نحوه خدمات رسانی به هموطنان و

توریست های خارجی که از حاشیه خلیج فارس به این بندر سفر می کنند از ملاقات و تبادل نظر با مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنر ابراز خرسندی کرد .

۱۷ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۰۹
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۹۰۹