اخبار

پیام" محمدمحسنی" به مناسبت 9دی

پیام" محمدمحسنی" به مناسبت 9دی
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان هرمزگان درپیامی حماسه 9دی راگرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنردراین پیام آمده است:
9دی روزی است که درآن روزملت ایران نشان دادکه به خوبی می تواند حق راازباطل تشخیص دهداگرچه باطل اندیشان،باطل راباغباری ازحق پوشانده باشند.
9دی روزحمایت ملت ایران ازاسلام وانقلاب وخون شهداست البته حول محورعالمی آگاه ،شجاع،مدیرومدبرچون مقام معظم رهبری وچه زیبا وبرحق است که معظم له این روز راروز بصیرت ملت ایران نام نهاده اند.
این روز بایدماندگارشودواین روز ازروزهایی است که نباید به فراموشی سپرده شود واین روزدرواقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه وآری گفتن به نظام اسلامی وبیعت مجدد مردم باآرمانهای امام خمینی(ره)ورهبرفرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای است.                                                    
۹ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۰۵
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۶۷۰