اخبار

کسب بهترین زمان واکنش در شرایط اضطرار برای آتش نشانان بندر شهید باهنر

کسب بهترین زمان واکنش در شرایط اضطرار برای آتش نشانان بندر شهید باهنر
واحد آتش نشانی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در مانور واکنش در شرایط اضطرار شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی بهترین زمان عکس العمل را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر ،"محمد محسنی" گفت: پس از هماهنگی های استانی برای

برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطرار در مخازن سوخت شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی بامشارکت سایرارگانها، تیم

واحد آتش نشانی بندر در این مانور شرکت کرد.

مدیر اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر اظهار داشت: با توجه به اهمیت و حساسیت این مانور کمیته بحران بندر تشکیل جلسه

داد و بر همکاری کامل، سریع و دقیق در این مانور تاکید شد که با توجه به آمادگی بالای تیم آتش نشانی این بندر بهترین زمان

واکنش در شرایط اضطرار را به نام خود ثبت کرد .


وی افزود: امنیت ارگانهای همجوار، ارتباط مستقیم با امنیت و ایمنی بندرشهید باهنر دارد و به همین دلیل واحد های عملیاتی این

بندر همیشه آمادگی لازم برای کمک رسانی به این ارگانها و مراکزسطح شهر را دارند.

محسنی در پایان خاطر نشان کرد : تامین تجهیزات ایمنی مناسب برای انجام بهترین واکنش در شرایط بحران در دستور کار

سازمان بنادر قرار دارد و نیروهای آتش نشان متخصص و فداکاراین بندرهمواره آماده خدمت رسانی و کمک به مردم عزیز می

باشند.

یادآوری می شود این مانور با حضور تیم های آتش نشانی ارگانها ، نهادهای همجوار وسازمان آتش نشانی بندرعباس  برگزار

گردید.


۵ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۰۴
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۶۲۰