اخبار

نجات شناور باری ازخطر غرق شدن در حوضچه بندر شهید باهنر

نجات شناور باری ازخطر غرق شدن در حوضچه بندر شهید باهنر
31ساعت تلاش بی وقفه پرسنل عملیات بندرشهید باهنرمنجربه نجات موتورلنج باری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"محمد محسنی" گفت :یک فروندموتورلنج باری درحال بارگیری محموله

صادرات به علت آبگرفتگی در حال غرق شدن بود که طی یک عملیات نجات دریایی 31 ساعته شناور از وضعیت اضطرار خارج شد.

وی افزود: در ساعت 12:45 مورخ 94/9/30 با فراخوان مرکز کنترل ترافیک دریایی تیم مدیریت بحران دریایی بندر به محل اعزام پس از استقرار

تیم آتش نشانی، با استفاده از پمپ های سیار آتش نشانی اقدام به تخلیه آبگرفتگی پاشنه شناور گردید. همزمان  به منظورکاهش انحراف

30درجه ای شناور، عملیات جابجایی بار بر روی عرشه آغازشد که با توجه به سطح بالای آبگرفتگی که تا عرشه اصلی شناور پیش رفته

بودناچار به مهار شناور مضطر توسط یک فروند شناوردیگر و دو دستگاه جرثقیل های ساحلی شدیم.

مدیراداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر و شرق استان درادامه اظهارداشت،با پایدار شدن شرایط فعلی شناوردرخواست کمک از اداره کل بنادر و

دریانوردی استان هرمزگان گردید و با بسیج شناورهای خدماتی و شناور مراد 1 بار شناور تخلیه و با انجام 4 عملیات غواصی منشاء ورود آب

به شناور مسدود و سپس اقدام به پمپاژ آبگرفتگی شناور گردید که در نهایت راس ساعت 19:45 مورخ 94/10/01 شناور از وضعیت اضطرار

خارج و باکمک دو فروند لنج باری و اسکورت شناورهای قیام 3 و مراد یک از بندر شهید باهنر به مقصد کارگاه های تعمیراتی کشتی هدایت

شد.