اخبار

دوره آموزشی ارتقای فرهنگ دریایی، ویژه راهنمایان تورهای گردشگری دربندرشهیدحقانی برگزار شد

دوره آموزشی ارتقای فرهنگ دریایی، ویژه راهنمایان تورهای گردشگری دربندرشهیدحقانی برگزار شد
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان بر لزوم فعالتر شدن بخش گردشگری دریایی دربنادرشرق و استفاده از ظرفیت های دریایی و بندری ایجاد شده در این بنادر به منظور رونق گرفتن صنعت توریسم دربنادر شرق استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر، "محمد محسنی" در جمع 15 نفر از تور لیدر هاودانش پژوهان شرکت

کننده در این دوره آموزشی که باهمکاری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان دربندر شهید حقانی برگزار شد،

اظهارکرد: ترویج فرهنگ سفر در قالب تورهای گردشگری هم می تواند به ایمنی مسافرت های دریایی کمک کند و هم اینکه ارایه آموزش های

لازم به مسافران ساختارمند می شود.  از سوی دیگر، با بهره گیری از ظرفیت تورهای گردشگری می توان زوایای پنهان دریا را با تاثیرگذاری

بیشتری به علاقمندان،جذابیت های طبیعت بکر جنوب کشور را شناساند.

وی ضمن اشاره به دستاوردهای ارزشمند سازمان بنادر و دریانوردی در تامین زیرساخت های گردشگری دریایی درسواحل و جزایراستان

هرمزگان، خاطرنشان کرد: درحال حاضر هرمزگان از بزرگترین بنادر مسافری کشور برخورداراست که بیش از 90درصد مسافرت های دریایی

ایران را پشتیبانی می کند؛ به گونه ای که بندر شهید حقانی، درزمینه خدمات رسانی به مسافران و گردشگران داخلی بیشترین فعالیت

رادربین بنادرمسافری کشوربه خود اختصاص داده است.

"محسنی" مهم ترین دغدغه سازمان بنادرو دریانوردی کشور در زمینه مسافرت های دریایی را فراهم کردن شرایط ایمن و مطمئن برای تردد

شناورها عنوان کرد و افزود: هرچه فرهنگ ایمنی دریایی در جمع مسافران بویژه گردشگران ارتقا یابد، خاطره ای خوش و ماندگاربرای کسانی

که می خواهند لذت گردشگری دریایی را تجربه کنند، برجای خواهدگذاشت. 

وی برلزوم فعالترشدن بخش گردشگری دریایی دراستان و استفاده از ظرفیت های بندری و دریایی ایجاد شده به منظور رونق گرفتن صنعت

توریسم تأکید کرد و گفت: ما حضور دانش پژوهان و راهنمایان تورهای تخصصی بومی گردی وگردشگری دریایی را دراین دوره آموزشی به فال

نیک گرفته و برگزاری این دوره را نقطه عطفی در تاریخ گردشگری دریایی استان هرمزگان می دانیم      .

در پایان، راهنمایان تورهای گردشگری شرکت کننده در این دوره ضمن تقدیر ازمسئولان اداره بنادر و دریانوردی شهیدباهنروبندرشهیدحقانی

برای ارایه خدمات آموزشی به فعالان صنعت توریسم، پیشنهاداتی را درخصوص نقش آفرینی بیشتر این بنادربرای رونق گردشگری دریایی

مطرح کردندکه با استقبال مدیراداره بنادر و دریانوردی شهید باهنروشرق استان مواجه شد.

۱ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۴۴
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۷۰