اخبار

پنجمین محموله شیشه ایرانی ازبندرشهیدباهنربه عمان صادرشد

پنجمین محموله شیشه ایرانی ازبندرشهیدباهنربه عمان صادرشد
معاون دریایی وبندری اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنرازصادرات پنجمین محموله شیشه ایرانی به مقصد کشور عمان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر،"قاسم عسکری نسب"درحاشیه صادرات پنجمین محموله شیشه ایرانی گفت:

صادرات این محموله  برای پنجمین بار از بندرشهیدباهنراستان هرمزگان صورت می‌گیرد و این محموله توسط بخش‌خصوصی به عمان صادر می شود.

معاون دریایی وبندری اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنرافزود: طبق برآوردی که شده افزون بر 5402تن ازاین محموله توسط 4فروندشناورهای لندینگرافت

درسال94بارگیری شده که 1708تن آن درمهرماه 94 پس از انجام تشریفات گمرکی بارگیری و به کشورعمان صادرشد.

"قاسم عسکری نسب" یادآورشد،بندرشهید باهنر با برخورداری از 12  پست اسکله برای تخلیه و بارگیری کالاهای گوناگون، انبارهای سقف دار و

باراندازهای استاندارد، مرکزی مناسب برای عبور محموله‌های صادراتی و وارداتی در جنوب کشوراست.

موقعیت ممتـاز جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد جهان از طریق خلیج‌فارس، اتصال به کریدور شمال-جنوب از طریق شبکه‌های بین‌المللی راه‌آهن و

جاده‌ای،آبخور مناسب برای پهلوگیری انواع شناورها این بندر را به پایگاهی راهبردی و مهم در منطقه تبدیل کرده است.