اخبار

شروع عملیات لایروبی بندر شهید باهنر

شروع عملیات لایروبی بندر شهید باهنر
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنروشرق استان ضمن بیان این خبر به تشریح عملیات لایروبی نگهداری بندر شهید باهنر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"باحضورمعاون دریایی اداره کل بنادرودریانوردی هرمزگان،مدیربندرشهیدباهنروجمعی ازمعاونین پروژه لایروبی بندرشهید باهنر کلیدخورد.
 "محمدمحسنی"درآغاز بکاراین پروژه گفت:منظور از لایروبی نگهداری،فرآینـد مداوم برداشت لای از بستر دریا توسط تجهیزات لایروبی به منظور تامین ایمنی تردد شناورها می باشد.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در فاز نخست این پروژه با بهره گیری از توان یک فروند لایروب هاپر ساکشن با ظرفیت 3 هزار مترمکعب ،متعلق به شرکت نگین سبز خاورمیانه، لای رسوبی بستر ورودی تا حوضچه چرخشی بندر برداشت می شود.
مدیراداره بنادرودریانوردی شهیدباهنروشرق استان اظهارداشت،این مهم به منظور تامین عمق مناسب مورد نیاز شناور ها  و درخواست های مکررکشتیرانی ها به منظور ورودکشتی هایی با آبخوربالای 10 متر به بندر صورت می گیرد.

 

"محسنی" خاطرنشان کرد،با توجه به فاصله زمانی 9 سال از آخرین لایروبی بندر و عدم انجام لایروبی نگهداری از سال 85 تا کنون در برخی بخش های کانال دسترسی عمق به طرز چشمگیری کاهش یافته است که براساس آخرین هیدروگرافی سال جاری و با هماهنگی بعمل آمده با معاونت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان امروز شاهد شروع این پروژه هستیم؛ که در این پروژه مقرر گردیده به طور خالص بالغ بر 100 هزار مترمکعب لای رسوبی از کانال داخلی بندر شهید باهنر برداشت شود .
مدیراداره بنادرودریانوردی شهیدباهنردرپایان یادآورشد،از دیگر اقدامات انجام شده واحد دریایی در سال جاری در ارتباط با ایمنی دریانوردی در حوزه مرکز و شرق استان ، انجام هیدروگرافی  90 هکتار ازحوضچه ها و کانال های دسترسی بنادر شهید باهنر و حقانی بیان نمود که در راستای وظایف سازمانی در تامین ایمنی آبراه ها و شناسایی نقاط خطرناک و کم عمق صورت پذیرفت و عملیات لایروبی بندرشهید باهنر نیز نتیجه هیدروگرافی مذکور می باشد.