اخبار

محمدمحسنی خبرداد/فعال شدن کمیته های HSE دربندرشهیدباهنر

محمدمحسنی خبرداد/فعال شدن کمیته های HSE دربندرشهیدباهنر
باابلاغ مصوبه هیأت عامل سازمان بنادرودریانوردی کمیته های HSE دربندرشهید باهنرفعال شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"محمد محسنی" گفت: نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، یکی از ابزار موثر برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان بنادر است که با ایجاد بستر  فرهنگی خلاق و نگرشی نو و نظام مند به تبیین تاثیر متقابل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق خطرها و چالش ها را به طور منظم و ساختاری مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و روش های پیشگیرانه ارائه می دهد.


وی افزود: هدف نهایی در نظام مدیریتHSE صیانت از کارکنان و حفاظت از محیط زیست و پاسداری از دارایی ها و اعتبار سازمان بنادراست. ایجاد محیط های کاری ایمن، سالم و بدون حادثه، کاهش آلاینده های زیست محیطی، کنترل مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور شغلی،از اهداف عمده واحد HSE در بندرشهید باهنر است.

مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان ،درپایان ازفعالیت کمیته HSE درسه سطح، کمیته اصلی،کمیته فرعی،کمیته حفاظت و بهداشت کار پیمانکاران دربندرشهید باهنرخبرداد.

۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۴۲
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۹۴۲