اخبار

نشست مدیربندرشهید باهنربارئیس و رؤسای حراست اداره کل بنادرهرمزگان

نشست مدیربندرشهید باهنربارئیس و رؤسای حراست اداره کل بنادرهرمزگان
به درخواست مدیربندرشهید باهنرجلسه ای باحضور مسئولین حراست اداره کل بنادرهرمزگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"محمدمحسنی"  دراین نشست خواستارافزایش تعامل وهمکاری درراستای افزایش سلامت اداری وورعایت ملاحظات حراستی وامنیتی درحوزه بندرشهید باهنروشرق استان شد.
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان گفت:اهمیت و نقش  حراست دربنادر به مثابه گلبول های سفید است که بدن را درمقابل تهدیدات محافظت می کند و لازم است که این مجموعه با حساسیت و دقت روزافزون به فعالیت خود ادامه دهند، شرایط ایده آل برای بندرزمانی است که سایربخش ها نیز با مجموعه حراست تعامل نزدیک داشته باشند تا همکاران در محیطی سالم و مطلوب به کار خود ادامه دهند.
وی درادامه افزود: یکی از مواردی که به ایجاد فضای سالم کاری دربندر کمک می کند دقت نظر در جذب نیروهایی است که از سلامت درونی برخوردارند و فرآیندها نیز باید بگونه ای طراحی شوند که اهداف سازمان را پشتیبانی کرده و فرصت هرگونه سوء استفاده را از افراد سودجو سلب کند.
"محمدمحسنی"اظهارداشت،باتوجه به جایگاه مهم وحساس حراست درفعالیت های اجرایی واقتصادی،حراست به عنوان بازوی اجرایی مدیران می بایست بادقت کامل حوزه ها را کنترل لازم داشته باشندتاعلاوه برحفاظت ازاموال وجلوگیری ازحیف ومیل بیت المال به صیانت ازنیروهای انسانی کارآمدوتوانمنداقدام لازم صورت گیرد.

 

درادامه این نشست حسن دادور رئیس حراست اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان گفت: همکاران حراست نقش ویژه ای دربنادر بر عهده دارند و باید از امکاناتی که در اختیاردارند حداکثر بهره برداری را داشته باشند تا بتواند بعنوان ناظری مطمئن در عرصه های مختلف تصمیم سازی مشارکت کنند.
وی کارنامه عملکرد حراست  درشهیدباهنر برخورد با تخلفات را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد : یکی ازراههای رسیدن به اهداف سازمانی ایجاد حس اعتماد است و همکاران حراست در این بخش نقش عمده ای دارند . اقدامات سنجیده مجموعه حراست منجر به استحکام و انسجام تشکیلاتی می شود و هرگونه اقدام نسنجیده زیان های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت .
درپایان مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان اززحمات وتلاش های شبانه روزی مجموعه عوامل حراست اداره کل وبندرشهید باهنرتقدیروتشکرنمودندواظهارداشتند این سلامت عمل ودقت نظرحراست ریشه دراعتقاد وایمان مجموعه به دستاوردهای انقلاب ونظام داردو از مجموع معاونین خواستندتا درزمینه معاملات،تعیین صلاحیت نیروی انسانی،پوشش امنیتی وتصویری بنادرودیگرحوزه وظایف حراست بااین واحد نهایت همکاری را نموده ونسبت به تأمین نیازهای این اداره اهتمام ورزند.

۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۶:۳۰
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۰۱۵