اخبار

دربندرشهید باهنرکلید خورد/ اولین جلسه طرح ساماندهی نوروز 95

دربندرشهید باهنرکلید خورد/ اولین جلسه طرح ساماندهی نوروز 95
روز یکشنبه مورخ 29/6/94 با حضور مسئولین واحد طرح مسافرتهای نوروزی سال 95 در بندر شهید باهنر کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر، "قاسم عسکری نسب" در نشستی که با حضور مسئولین واحدهای گارد وانتظامات ، فنی ومهندسی و روابط عمومی بندرشهید باهنر و مسئولین دو بندر مسافری شهید حقانی و هرمز  داشتند طرح ساماندهی مسافرتهای نوروزی را مورد بررسی قرار دادند.

معاون دریایی وبندری،بندرشهید باهنر در این نشست گفت : در طرح ساماندهی نوروز 95 سعی مابراین است تا کمبودها وکاستی ها ی سال گذشته را جبران کنیم و تمام توان خود رابکارمی 1گیریم تا با استفاده از شناورهای استانداردوایمن کارجابجایی مسافرین ومهمانان نوروزی رابه  نحو احسن انجام دهیم.
درادامه این جلسه مسئولین واحدهای مرتبط با این طرح راهکارها و پیشنهادات خود را ارائه دادند و آمادگی خود را برای فراهم آوردن یک سفرایمن، شادی بخش وپرخاطره برای هموطنان ومهمانان نوروزی درسال  95اعلام نمودند.