اخبار

با حکم محمدمحسنی مسئول جدید بندر شهید حقانی منصوب شد

با حکم محمدمحسنی مسئول جدید بندر شهید حقانی منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان هرمزگان،محمداحمدی زاده بعنوان سرپرست بندرمسافری شهید حقانی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، در حکم "محمد محسنی" مدیراداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر خطاب به "محمد احمدی زاده" چنین آمده است: «با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی،به موجب این ابلاغ از تاریخ 94/6/16سرپرستی بندرشهید حقانی به شماواگذار می گردد تازیر نظراینجانب انجام وظیفه نمایید.

 امید است بااستعانت ازخداوند متعال همواره درپیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق ومؤید باشید.
ودرپایان از زحمات سالم شهیدی در دوران تصدی مسئولیت بندر شهید حقانی نیز تقدیروتشکر به عمل آمد.