اخبار

بازدید هیات سرمایه گذار ژاپنی از بندر شهید باهنر

بازدید هیات سرمایه گذار ژاپنی از بندر شهید باهنر
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از بازدید گروه بخش سرمایه گذاری شرکت مول ژاپن از این بندر خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی اداره  بنادرودریانوردی شهیدباهنر، "محمدمحسنی" روزدوشنبه با اعلام این خبراظهار داشت: هدف از بازدید تیم اعزامی شرکت مول ژاپن آشنا شدن با وضعیت و امکانات بندرشهیدباهنربرای ارسال خودروهای متعلق به این شرکت است.

وی با اشاره به مزایا، ظرفیت ها و امکانات موجود در این بندر افزود: این بندر آمادگی لازم جهت خدمات دهی مناسب وارسال کالاها به

خصوص تخلیه و بارگیری خودروهای این شرکت را دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر خاطرنشان کرد: این هیات ژاپنی برای استفاده از مزایای جابجایی خودروهای شرکت مول از طریق

بندرشهیدباهنر این بندر را مورد بازدید قرار داد.

این هیات ژاپنی دریک بازدید میدانی از باراندازها و اسکله های این بندرازنزدیک  با امکانات وفعالیتهای  آن آشنا شدند.

"محمدمحسنی" درپایان اشاره کرد، بندر شهیدباهنرکه درسال گذشته رتبه اول ترانزیت کالا رادربین بنادرکشور کسب نموده است به عنوان

اولین بندرچند منظوره کشوراست که همواره علاوه بر ترانزیت کالا،فعالیت های صادراتی، وارداتی کالاهای نفتی وغیرنفتی ،کابوتاژوخدمات

مسافربری رانیز پشتیبانی می کندو نزدیکترین بندردرامر تخلیه وبارگیری به مرکزشهربندرعباس است که با آبخور مناسب جهت پذیرش کشتی

ها، دسترسی به آبهای آزاد از طریق خلیج فارس واتصال به شبکه بین المللی راه آهن وجاده ای، از ویژگی های بندر شهید باهنر است .