اخبار

هیأت تجارعمانی بندرشهید باهنر رابه مقصد بندرخصب درعمان ترک کرد

هیأت تجارعمانی  بندرشهید باهنر رابه مقصد بندرخصب درعمان ترک کرد
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،کشتی الحلانیات حامل
هیأت 30نفره ازتجاروفعالان اقتصادی کشورسلطنتی عمان که بمنظوربازگشایی راه های جدیدتجارت وسرمایه گذاری درایران به استان هرمزگان سفر کرده بودند پس ازدو روز رایزنی ظهر روزیکشنبه مقارن ساعت 14:50 دقیقه بندرشهید باهنر را بمقصد بندرخصب درکشورعمان ترک کرد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۶:۱۷
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۱۹۰