اخبار

گزارش تصویری /هیأت 30 نفره از تجار وفعالان اقتصادی کشورعمان از طریق دریا وارد بندر شهید باهنر شدند.

گزارش تصویری /هیأت 30 نفره از تجار وفعالان اقتصادی کشورعمان از طریق دریا وارد  بندر شهید باهنر شدند.