اخبار

گزارش تصویری به مناسبت هفته دولت و روز کارمند از کارمندان نمونه اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر تقدیر شد.

گزارش تصویری به مناسبت هفته دولت و روز کارمند از کارمندان نمونه اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر تقدیر شد.
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند از کارمندان نمونه اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر در فرمانداری بندرعباس تقدیر شد. تقدیر شدگان (محمد پور حسین – ابوذر حضوری – بهزاد حاتمی – کیومرث کهوری – امین صادقی – محمد مکی زاده )