اخبار

دیدارمحسنی ازخانواده شهدای بنادردرهفته دولت

دیدارمحسنی ازخانواده شهدای بنادردرهفته دولت
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنربمناسبت هفته دولت ازخانواده شهدای بندردیدارکرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"محمدمحسنی" باخانواده های معظم شهدای

بنادردرهفته دولت دیدار وگفتگو نمود.

دراین دیدارکه به مناسبت هفته بزرگداشت دولت و به پاس ارج نهادن به مقام شامخ شهدای گرانقدرانقلاب اسلامی

ایران صورت گرفت،مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنربه همراه معاونین خود ازدوخانواده شهید بنادراستان دیداروتجلیل

به عمل آوردند.

  "محمدمحسنی" دراین دیدارکه درمنزل خانواده های شهیدان مرادخانه رز وحسین حمزه ای حضورپیداکرد،ابتدا ازمقام

 ومنزلت شهداسخن گفت وافزود:خانواده های شهدا دریک سازمان ازبرکات آن سازمان به حساب می آیندوباعث نورانیت

هرچه بیشترآن سازمان می شوند.همکاران شهید درطول مدتی که درسازمان مشغول بکاربودند صادقانه وبدون هیچگونه

چشم داشتی به مسائل دنیایی خدمت رسانی به مردم راانجام داده که این امر باعث سرافرازی برای سازمان می باشد.

 وی درادامه خاطر نشان کرد که ماهمواره درتلاش بوده ایم که بتوانیم راه،یاد وخاطره شهدا رادرسازمان زنده نگهداریم

 وازدوران خدمت این عزیزان درس فراگیریم.

 درادامه فرزندان گرامی آن شهیدان درخصوص زندگینامه ونحوه شهادت آن بزرگواران خاطراتی ارائه نمودند،ودرخاتمه

 خانواده های محترم مشکلات خود رامطرح که مقررگردید نسبت به رفع مشکلات موجوداقدام لازم صورت پذیرد.

 شایان ذکر است درپایان هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان اهدا گردید.